NW Vietnamese NewsLatest News
    Review: Vietgone Play- Seattle Repertory Theater by Julie Pham

Review: Vietgone Play- Seattle Repertory Theater by Julie Pham

(L-R) James Ryen (Quang) and Will Dao (Nhan) in Seattle Repertory Theatre’s Vietgone. Photo by Navid Baraty. Review: Vietgone Play- Seattle Repertory Theater by Julie Pham My parents had lives before

Read Full Article
Văn Học Nghệ Thuật

Gặp gỡ Ca sĩ NgaMy và ca khúc dành riêng của cố nhạc sĩ Anh Bằng hát trong Asia 79

NgaMy hát ca khúc được nhạc sĩ Anh Bằng dành riêng trong Đại nhạc hội thu hình DVD ASIA 79 Đức Tuấn /Người Việt  NgaMy, tại cuối buổi diễn xuất

Read Full Article