NW Vietnamese NewsTin Tức Địa Phương
Đời Sống
    Lai Phương Hạnh- Nhân Ngày Lễ Mother’s Day: Người mang Thiên Chức

Lai Phương Hạnh- Nhân Ngày Lễ Mother’s Day: Người mang Thiên Chức

Nhân Ngày Lễ Mother’s Day: Người mang Thiên Chức, Vì đó là “Thiên Chức” nên tình Mẹ là ân sủng cho mọi con người đến từ Đấng Tối Cao. Vì

Read Full Article