NW Vietnamese NewsLatest News

Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Seattle chuẩn bị xây dựng ngôi thánh đường 17 triệu đôla.

Lễ Tạ Ơn của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Seattle phát triển vượt bực- đầy sức  sống  Tukwila-WA (NVTB) Vào chiều thứ Bẩy ngày 8 tháng 10-2016

Read Full Article
Văn Học Nghệ Thuật

Hồi ký từ Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông

Hồi ký Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông   LTS: Trên trang báo Người Việt Tây Bắc, hai năm trước đã có bài viết về nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông về

Read Full Article