NW Vietnamese NewsVăn Học Nghệ Thuật

Quyên Di: Thơ Trăng Mười Bốn- Trước Tết

Trăng Muời Bốn- Trước Tết Trăng đẹp hôm nay, trăng mười bốn Trời xanh bát ngát ở trên cao Lòng đã lạnh rồi mà vẫn rộn Những ý tình xuân

Read Full Article