NW Vietnamese NewsLatest News
    Review: Vietgone Play- Seattle Repertory Theater by Julie Pham

Review: Vietgone Play- Seattle Repertory Theater by Julie Pham

(L-R) James Ryen (Quang) and Will Dao (Nhan) in Seattle Repertory Theatre’s Vietgone. Photo by Navid Baraty. Review: Vietgone Play- Seattle Repertory Theater by Julie Pham My parents had lives before

Read Full Article
Văn Học Nghệ Thuật

Du Tử Lê: Hạnh ngộ tuyệt vời giữa thơ B.H. và nhạc Anh Bằng.

Hạnh ngộ tuyệt vời giữa thơ B.H. và nhạc Anh Bằng. bài Du Tử Lê   Tôi may mắn có được sự quen biết khá nhiều nhạc sĩ thuộc nhiều

Read Full Article