NW Vietnamese NewsTin Tức Địa Phương
    Báo Người Việt online Cali loan tin: Thành phố Seattle thông qua Nghị Quyết Cờ Vàng

Báo Người Việt online Cali loan tin: Thành phố Seattle thông qua Nghị Quyết Cờ Vàng

Thành phố Seattle thông qua Nghị Quyết Cờ Vàng: Đồng hương vui mừng trước thắng lợi  Ðằng Giao/Người Việt SEATTLE, Washington (Người Việt) – Thứ Hai, 22 Tháng Sáu, lúc

Read Full Article
Đời Sống
    Lai Phương Hạnh- Nhân Ngày Lễ Mother’s Day: Người mang Thiên Chức

Lai Phương Hạnh- Nhân Ngày Lễ Mother’s Day: Người mang Thiên Chức

Nhân Ngày Lễ Mother’s Day: Người mang Thiên Chức, Vì đó là “Thiên Chức” nên tình Mẹ là ân sủng cho mọi con người đến từ Đấng Tối Cao. Vì

Read Full Article