NW Vietnamese News


Latest News

Facing an Emboldened ICE – Detentions of Vietnamese Nationals Spike Across Country Under New Administration

Facing an Emboldened ICE – Detentions of Vietnamese Nationals Spike Across Country Under New Administration Source:  VietLEAD Press contact: Tung Nguyen, APIROC, apiroc714@gmail.com Katrina Dizon Mariategue, katrina@searac.org, 202-601-2968 Nancy Nguyen,

Read Full Article
Văn Học Nghệ Thuật
Đời Sống
    “Chắp Cánh Hoa Xuân” cùng Ca Đoàn Cécilia với Ca Trưởng Thanh Tuyền

“Chắp Cánh Hoa Xuân” cùng Ca Đoàn Cécilia với Ca Trưởng Thanh Tuyền

Chắp Cánh Hoa Xuân cùng Ca Đoàn Cécilia với Ca Trưởng Thanh Tuyền       Ca trưởng (conductor) Thanh Tuyền (ảnh phải) đang cùng với Ca Đoàn Cécilia, cất

Read Full Article
Nguoi Viet Next

Mike McGinn: Tuyên bố tái tranh cử phục hồi kinh tế- đời sống Seattle

Mike McGinn: Tái tranh cử phục hồi kinh tế- đời sống Seattle   Cựu Thị trưởng Seattle Mike McGinn tuyên bố chạy đua để dành lại vai trò thị trưởng

Read Full Article