NW Vietnamese News

Kính thưa quý tòa soạn,

April 27
03:23 2010

Tôi nhập dịp viết thư toà soạn để chia sẻ về một dự án hào hứng mới do giới trẻ (thế hệ 1.5 và 2.0), thanh niên con em của giới tị nạn, đã đưa ra có mục đích soi sáng nhu cầu của cộng đồng đồng hương mình.

Hội Thân Hữu Người Việt(VFA) đã đề xướng thành Dự án Community Action Research and Empowerment (CARE) để tìm hiểu về nhu cầu để phục vụ cộng đồng người Việt trong vùng. Tôi cùng với tám bạn sinh viên khác là thành viên của Nhóm Trẻ Hoạt Động Dấn Thân (Youth Action Team-YAT), thuộc CARE. Chúng tôi muốn dấn thân trong việc làm này vì thuận tiện trong giao tiếp và Anh ngữ, chúng tôi mong muốn mọi ý kiến nguyện vọng đều được ghi nhận mà không có một trở ngại nào vì hạn chế ngôn ngữ, của quý vị cao niên và người di dân thế hệ đầu tiên. Hơn nữa chúng tôi cũng rất quan tâm vì thấy người Việt mình trong một số quyền lợi công bình như bị”lờ” đi hoặc “bị bỏ quên” khi nói tới những sự quyết định tại khu phố gia cư lân cận (neighbor) hàng xóm của mình, về những sự quyết định ảnh hưởng trực tiếp lợi hoặc hại trong cuộc sống của mình. Chúng tôi muốn lên tiếng, hoạt động dấn thân nhắc nhở quyền lợi và những lợi hại mình cần phải được biết, được đối xử công bằng, giới trẻ tự nguyện dấn thân cho cộng đồng mình và xây dựng cầu nối liền.

Trong những tháng vừa qua, chúng tôi đã phổ biến các câu hỏi nghiên cứu với mụcđích sẽ áp dụng vào phương pháp nghiên cứu, chẳng hạn như phỏng vấn, khảo sát và tiếp xúc từng nhóm thảo luận nhỏ để biết chính xác nhu cầu của cộng đồng mình. Mùa xuân tới, chúng tôi sẽ bắt đầu nghiên cứu.

Dự án CARE mong mỏi được mời quý vị tới buổi họp diễn dàn mở rộng lần đầu tiên vào ngày 7 tháng 4, từ 6giờ đến 8 giờ chiều. Chúng tôi mong muốn có sự tham gia càng nhiều càng tốt người Việt đồng hương tới buổi họp, nhằm chia sẻ, tham gia góp ý về những quan tâm với chúng tôi. Nhóm thiện nguyện trẻ của Hội Thân Hữu Người Việt đảm trách chuyển dich những thông tin gom từ quý vị tham dự viên trong ngày hôm đó. Sau đó nhóm sẽ tiếp tục tham khảo và phần nghiên cứu bổ sung sau đó, để viết một kế hoạch trong vòng 3 tới 5 năm mà chúng tôi có thể dùng vào như chứng từ thể hiện sự pháttriển và nhu cầu của cộng đồng với cơ quan thành phố phải chú ý đến sự phát trển mạnh và nhu cầu của người Mỹ gốc Việt của thành phố và tiểu bang cũng như chánh quyền Liên Bang.

Diễn đàn này thể hiện một cơ hội để chia sẻ góp ý của chung của chúng ta. Chúng tôi (là con em trong cộng đồng, giới hậu sinh) hy vọng dự án này sẽ mang mọi lứa tuổi, thế hệ sự gần nhau hơn với cảm thông và đoàn kết chuẩn bị trao ngọn đuốc và trách nhiệm lên vai của thế hệ kế thừatiếp nội phục vụ cộng đồng của mình.

Chúng tôi hy vọng và ước mong gặp quý vị vào ngày mùng 7 tháng 4 sắp tới đây.

Trân trọng,

Võ Tony

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles