NW Vietnamese News

Giải thưởng “Tiếng Nói Cộng Đồng 2010”

June 09
20:15 2010

Ngày 19-5-2010 vừa qua, tại nhà hàng New Hong Kong, Seattle, tuần báo International Examiner đã tổ chức buổi trao giải thưởng “Tiếng Nói Cộng Đồng” năm 2010. Anh Lê Huy Vũ, Giám Đốc VFA đã được trao giải thưởng Tatsuo Nakata (Giải thưởng cho Thanh Niên).

Hình trên: Lê Huy Vũ đang cầm trong tay giải thưởng và phát biểu trước cử tọa.

Hình: Nguyễn Tường Thao

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles