NW Vietnamese News

Giới trẻ muốn đổi mới chính trị

June 09
19:50 2010

Trong quan điểm chính trị có nhiều khác biệt về chi tiêu ngân sách, chương trình y tế, quốc phòng đã cho thấy chính kiến khác biệt của người dân giữa Obama, các dân cử Dân Chủ khác với Cộng Hòa. Ảnh: nhóm vận động bầu cử Peter Phúc Phan, Walter Kwan ủng hộ Bác Sĩ Sean Salazar (người đứng giữa) vào chức vụ TNS Liên Bang (ghế của TNS Murray) nhờ vào những quan điểm khác biệt về ngân sách và chính sách Y Tế ,Xã Hội không đồng ý với TT Obama

Hình: Người Việt Tây Bắc

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles