NW Vietnamese News

Hội Đồng Thành Phố Seattle về kế hoạch Tân Trang toàn bộ khu vực Little SàiGòn

June 26
23:13 2010

SEATTLE (NVTB)-Phát biểu quan điểm của người trẻ gốc Việt tại Hội Đồng Thành Phố Seattle về kế hoạch Tân Trang toàn bộ khu vực Little SàiGòn đã diễn ra vào lúc 9 giờ sáng thứ Tư 23-6 vừa qua. Có 4 nghị viên thành phố hiện diện nghe phần tường trình của bạn trẻ Thế Anh và Thái Nhật Lĩnh. Riêng nghị viên Sally Clark rất quan tâm đến vấn đề chỗ đậu xe và những ý kiến:” doanh gia gốc Việt sẽ bị ảnh hưởng và thiệt thòi” tại khu phố Little SàiGòn nơi người gốc Việt đã xây dựng ngay từ khi tới Hoa Kỳ tị nạn sau ngày 30-4-75. Ảnh chụp trên màn ảnh là Thế Anh, và Thái Nhật Lĩnh đang thu hình ảnh buổi họp.

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles