NW Vietnamese News

Cơ hội mới: Doanh gia gốc thiểu số hợp tác phát triển với đại công ty

August 24
02:40 2010

Công ty Woodburn là tiểu thương chủ sắc tộc thiểu số hoạt động 50 năm rồi mà cung cấp máy copy và giải pháp cho những công ty hàng đầu, chẳng hạn như Nordstrom. Họ có nhiều lời bằng khen từ khách hàng. Nhưng người thành lập, Frank và Penny Fukui thấy rất khó tiếp cận những công ty lớn khác vì có 1) ai khác đang làm việc đó, 2) họ bị gọi là quá nhỏ và không nổi tiếng và 3) có nhiều công ty không tin khi thuê những công ty sắc tộc thiểu sẽ giúp họ tăng lợi điểm. Năm 2010 có giới thiệu một phương cách mới để giúp những doanh nhiệp chủ người sắc tộc thiểu số chẳng hạn như công ty Woodburn để bắt đầu được giới thiệu làm việc. “Performance First” là một sáng kiến do Prosperity Partnership, một liên đoàn công-tư làm việc để bảo đảm có sự phát đạt lâu dài tại vùng có bốn quận hạt: King, Pierce, Snohomish, và Kitsap.

Nghị viên Hội đồng thành phố Seattle Bruce Harrell là người lãnh đạo của tổ chức Performance First phát biểu “Tôi muốn thay đổi các cuộc trao đổi, đối thoại với cácđại công ty, các tổ chức lớn một thông điệp rằng từ ‘Chúng ta nên chọn công ty do chủ nhân trong khối các sắc tộc thiểu số” nếu “thực hiện được như vậy sẽ giúp mình cùng đạt tới mức cạnh tranh tốt hơn.”

Và thực hiện được như vậy sẽ mang lại cho công ty thêm nhiều lợi điểm hơn.”

Chương trình huấn luyện kéo dài 9 tháng của Performance First đã kết thúc vào tháng 7 vừa qua. Chương trình này sử dụng các phương tiện mới mẻ qua cách dùng online, các dịch vụ cố vấn làm theo nhu cầu riêng của người tiêu dùng, và các buổi học trong lớp để giới thiệu những người đại diện tìm thị trường và quảng bá các mặt hàng và dịch vụ cho các công ty với những người được huấn luyện trong khuôn khổ mua các sản phẩm, các mặt hàng của các công ty sắc tộc thiểu số từ cơ quan mới thành lập mang tên: Trung tâm Phát Triển Kinh Tế và Kinh Doanh và Ban Phát triển của giới cung cấp sản phẩm của các sắc tộc thiểu số (Northwest Minority Supplier Development Council-NWMSDC).

“Các buổi gặp gỡ giữa những người tham gia là mức độ cao cấp nhằm chia sẻ thông tin trong môi trường có được sự bảo đảm, an toàn. Họ không phải lo ngại về cạnh tranh bị phổ biến, vì mỗi trao đổi thông tin riêng tư của nghiệp vụ sẽ luôn được giữ kín , bảo mật của thông tin” qua buổi họp này, ông Fernando Martineznói như thế. Ông Martinez là một giáo viên của buổi học và chủ tịch của ban phát triển NWMSDC.

Vào năm đầu tiên của chương trình, người phụ trách mua đồ tiếp liệu, cần xử dụng cho Puget Sound Energy (PSE) cho Bệnh viện Seattle Children, hoặc những công ty khác như Seattle City Light, Starbucks và Swedish Medical Center họp thường xuyện để học, đọc và tìm hiểu về những nghiên cứu cho các trường hợp và trao đổi trực tiếp với giảng viên được mời giảng huấn để đánh giá quá trình mua đồ dùng, tiếp liệu từ các công ty mà chủ nhân thuộc người sắc tộc thiểu số. Trong quá trình này, họ xem kế hoạch 9 bước để lập thông lệ mua đồ tiếp liệu đồ dùng thiết bị.v..v.. từ các công ty sắc tộc thiểu số tại công ty và theo dõi phát triển của những thông lệ đó.

Với sự phát triển rất mạnh của các cộng đồng sắc tộc thiểu số hiện nay tại các địa phương và trên toàn quốc, ông Harrell tin các công ty phải nhắm đến việc cung cấp hai chiều với cộng đồng đa sắc tộc nhiều hơn nữa.. “nếu không họ sẽ mất đi liên hệ qua lại với thị trường càng ngày càng có nhiều người trong số đa sắc tộc. Điều này rất quan trọng đối với vùng Puget Sound trong những năm tới và đó là lý do Puget Sound Energy muốn có thêm công ty sắc tộc thiểu số tham gia đấu thầu để làm việc cùng với và cho Puget Sound Energy.

“Các người tham gia rất muốn có đa sắc tộc, nhưng chúng tôi chưa có hệ thống chính thức tạo phương cách làm việc chung đó,” ông Gordy Funai giải thích. Ông là Giám đốc phụ trách Đường dây Cung Cấp cho PSE. “Thông qua chương trình Performance First, sẽ tạo được các cơ sở hệ thống và chính thức hoá chúng tôi có thể mang thêm kết quả về cho công ty của chúng tôi.”

Điều đó có lẽ có kết quả thấy được rồi. Vì những buổi họp với chuyên gia về dịch vụ cung cấp đa sắc tộc nhiều hơn, và khi làm việc nhiều với Performance First, ông Funai đã tìm cách “mở cánh cửa cơ hội” cho Công ty Woodburn để họ có thể “thuyết phục” giải thích vì sao công ty PSE nên thuê họ. Và để cho công ty Woodburn được thực hiện thầu hợp đồng đầu tiên với công ty PSE. Và từ công ty PSE? “Thông tin phản hồi rất tích cực!” ông Funai nói.

“Chúng ta vừa kết thúc một năm hoàn tất dự án, hiện có nhiều năm còn lại để tiếp tục phát triển…”, theo Nghị Viên Hội đồng thành phố Seattle Harrell. “Không phải như mình bật đèn khởi công, là mình sẽ có được thông lệ tốt nhất ngay! Những công ty mà cùng theo những thông lệ này sẽ cùng cạnh tranh giỏi nhất. Chúng tôi muốn giúp họ xây nền công trình tốt đẹp nhất..” ông Harrell nói. “Chúng tôi đang tìm cùng hoạt động với khoảng 30 công ty trong khối các sắc tộc thiểu số mà chúng tôi tin có thể đáp ứng nhu cầu của công ty lớn và cống hiến theo nhiệm vụ của Performance First. Chúng tôi cũng cẩn thận khi phác họa và tiến hành kế hoạch cho tổ chức Performance First, chúng tôi đã tìm ra những cố vấn, những công ty nhỏ, tại địa phương, và trong cộng đồng sắc tộc thiểu số.”

Sau buổi học đầu tiên diễn ra vào hạ tuần tháng 7- 2010, Performance First đang viết những tường trình tổng kết về buổi học thảo luận trao đổi huấn luyện đầu tiên. Trong tường trình đó, cũng sẽ có những câu chuyện về các trường hợp thành công khác. Bản báo cáo này sẽ ra đời vào tháng 9 năm 2010.

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles