NW Vietnamese News

Seattle khai trương công trình sửa chữa lại hệ thống nước của thành phố

August 03
04:27 2010

Theo luật Liên Bang, chương trình sẽ tăng lệ phí trong vài năm, bắt đầu từ 2011 SEATTLE.- TP Seattle đã khai trương một trong những công trình sửa chữa đắt nhất và rộng lớn nhất trong lịch sử – một công trình dự trù 15 năm, $500 triệu để giảm nước trong khi có bão lụt và nước cống vào các đường nước địa phương. Công trình, theo luật liên bang, sẽ tăng lệ phí trong vài năm, bắt đầu từ 2011. Cả Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (Environment Protection Agency-EPA) và Ban Sinh Thái Học Washington (WA Department of Ecology) sẽ giám sát sự tiến triển của Seattle để phẩm định sự kiện thành phố có đáp ứng phẩm chất nước theo luật “nước sạch” Liên Bang (federal Clean Water Act).

Thành phố đang đàm phán một thỏa thuận với EPA và Ecology, nó sẽ giúp sắp xếp phạm vi đầu tư – và ảnh hưởng đến lệ phí của hệ thống nước thoát và nước thải cho tới năm 2025.

“Mặc dù là công trình bắt buộc, sửa chữa lại hệ thống thoát nước rất quan trọng cho cuộc sống của chúng ta,” theo lời ông Ray Hoffman, người điều hành ngành tiện ích công cộng Seattle (Seattle Public Utilities) “chúng tôi tin rằng đây là điều nên làm, vì cho mình bảo vệ môi trường và tài nguyên cho những thế hệ sau.”

Công trình sẽ ảnh hưởng một số đông cư dân và doanh nghiệp, với công trình xây dựng khoảng 15 khu vực trong thành phố trong vòng 15 năm. Thành phố đang tìm cố vấn và ý kiến của những cộng đồng, để giúp lựa ra những lựa chọn chính xác và giảm sự ảnh hưởng của công trình.

Những người trách nhiệm không chỉ chọn ra đơn độc Seattle. Một số thành phố lớn trong Hoa Kỳ cũng phải đương đầu với những chi phí lớn trong khi họ làm việc để theo luật liên bang (Clean Water Act).

Thực tế, vì Seattle đã tiến triển nhiều trong việc giảm số lượng nước cống và nước thoát bão lụt, nước thải, dẫn vào hệ thống nước của chúng ta, lệ phí của công trình này có thể sẽ rất ít so với những khu vực khác. Một điều thuận lợi là: qua khủng hoảng kinh tế, những đấu thầu đang được mang đến 20-30% thấp hơn số tiền dự tính. Hơn nữa, Seattle Public Utilities đoán rằng công trình này sẽ mang đến 500 công việc làm trong khu vực Seattle trong vòng 5 năm tới. Ông Hoffman của Seattle Public Utilities nói thêm, “với kinh tế khó khăn, đây là thời gian khó khăn để khai trương một chương trình lớn lao như vầy, nhưng đây là những đầu tư cần thiết để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng quan trọng của thành phố và chúng tôi cam kết sẽ xem xét kỹ lưỡng mọi chi tiêu một cách khôn ngoan.” Cộng thêm vào những phương thức truyền thống, như đặt đường ống và hồ dự trữ dưới đất, Seattle còn dùng đến những “giải pháp xanh” như đang được làm ở Ballard để tập hợp và dự trữ nước từ bão lụt. 4,500 dân cư Ballard được khuyến khích đặt hệ thống dùng nước mưa trong vuờn hoặc bể chứa nước mưa trên đất của họ. Thành phố dự định đưa ra những khuyến khích tương tự cho những vùng lân cận trong những năm tới. Để biết thêm về công trình này, hãy vào trang mạng: http://www.seattle.gov/util/Services/Drainage_&_Sewer/Keep_Water_Safe_&_Clean/CSO/index.htm. Thêm vào cung cấp nguồn nước sạch cho hơn 1,3 triệu khách hàng trong vùng Seattle, SPU còn đảm trách công tác cống rãnh, nước thải, rác, và kỹ thuật kỹ sư đễ bảo vệ y tế chung, duy trì cơ sở hạ tầng của thành phố và bảo vệ, giữ gìn và nâng cao tài sản môi trường trong vùng.

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles