NW Vietnamese News

Truyền thông thiểu số Hoa Kỳ tổ chức họp báo

October 19
04:42 2010

Một buổi họp báo giữa giới truyền thông báo chí, các nhà sinh hoạt cộng đồng đã chào đón và tham dự tranh luận các cấp ứng cử TNS, dân biểu liên bang, dân biểu và nghị sĩ tiểu bang, nghị viên thành phố và các nhóm vận động cho các dự luật được biểu quyết tại nhà sách Life Enrichment trên đường Rainier. Ảnh trái: Các vận động viên các dự luật hứa hẹn nhiều bước thay đổi quan trọng về thuế và tài chánh như ông Bill Gates Sr (thứ 2 từ phải) ủng hộ I-1098, có mặt trước giới báo chí truyền thông tham dự họp báo. Những giải thích và phần hỏi đáp liên quan đến lợi hại của từng dự luật sẽ thay đổi, trong lúc khó khăn về kinh tế và ngân sách tiểu bang. (Photo: NVTB/News)

About Author

Staff

Staff

Related Articles