NW Vietnamese News

Hội Thân Hữu Người Việt Seattle chuyển chức chủ tịch đến giới trẻ

November 09
01:59 2010

Từ những năm qua, Hội Thân Hữu Người Việt Tị Nạn Seattle viết tắt là VFA đã dần dần biến đổi những sinh hoạt đường lối và đáp ứng nhu cầu chính dòng phục vụ cộng đồng. Từ sự kêu gọi tham gia tích cực của giới trẻ tham khảo, phỏng vấn.. Cuối tuần qua, hội Hội Đồng Quản Trị VFA đã bàu xong tân chủ tịch đó là anh Nguyễn Tường Thao. Trong vài năm qua, anh Nguyễn Tường Thao thuộc Hội Đồng Quản Trị VFA thay thế nguyên chủ tịch tiền nhiệm từ năm 1978, là ông Nguyễn Kim Long. Giám đốc điều hành VFA từ 5 năm qua vẫn là anh Lê Vũ, cũng là một thanh niên trẻ. Được biết qua sự chuyển hướng thích ứng với các nhu cầu mới của dòng chính, hội đã mở rộng thêm nhiều sinh hoạt phục vụ cộng đồng Việt-Seattle. Một trong những dự án mang tính khai phá được kể như: Dự án Care và các lớp huấn luyện tại chi nhánh Seattle Community College vùng Holly Park. Trụ sở của Hội là 7101 M.L. King Jr. Way S. #212 Seattle WA 98118 (trong khu Phước Lộc Thọ). (206) 760-1573. Trong hình là những thành viên trong Hội Đồng Quản Trị, (từ trái): Bùi Phương, Lê Vũ, Vũ Hòa, Phạm Nga, Jennifer Dương, Vanessa Diego, John Trần, Nguyễn Tường Thao (tân chủ tịch). Những thành viên của có trong hình gồm: ông Nguyễn Kim Long, Richard Hultquist, Hoàng Hoan, Jennifer Brown và ông Tăng Phước Trọng (photo Gil Gido)

Tags
Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles