NW Vietnamese News

Giải thưởng hàng năm dành cho Doanh Nghiệp Người Gốc Thiểu Số

December 07
02:16 2010

SEATTLE (NVTB).- Tối ngày 2 tháng 12, Trung Tâm Phát Triển Kinh Tế và Kinh Doanh (Business and Economic Development Center-BEDC) thuộc trường Kinh Doanh Foster của ĐH Washington đã tổ chức trao giải thưởng hàng năm dành cho Doanh Nghiệp Người Gốc Thiểu Số tại khách sạn Westin-Seattle. Có hơn 500 người tham dự. Những công ty bảo trợ gồm có Bank of America và Ngân Hàng Chase và mục đích là gây quỹ $25,000 cho 10 học bổng BEDC dành cho 10 sinh viên Đại Học.

Ông Wilfredo Tutol, phụ tá giám đốc của BEDC cho rằng “Lợi nhuận từ buổi gây quỹ này giúp bảo trợ những xuất học bổng cho sinh viên được góp phần đại diện tại Trường Foster. Những sinh viên này sau đó cũng đi dẫn đạo học sinh trung học gốc thiểu số để giúp họ chuẩn bị học ở trường đại học. Trong khi chúng tôi công nhận sự đóng góp của thế hệ lãnh đạo doanh nhân này, chúng tôi cũng giúp xây dựng thế hệ tiếp nối”

Mimi Nguyễn năm nay được học bổng của Người Gốc Á thuộc Trung Tâm Phát Triển Kinh Doanh và Kinh Tế năm nay. Mimi là sinh viên năm thứ ba, học về kinh doanh, chuyên khoa Kế Toán và Thông tin. Khi còn học sinh trung học, Mimi theo chương trình Người Doanh Gia Trẻ Sắc Tộc, xuyên qua chương trình sinh viên Đại học dẫn đạo.

“Tôi quyết định khi học lớp ba tôi muốn học kinh doanh. Tôi có bài học phải làm một kế hoạch marketing cho một tác phẩm và tôi rất là thích. Khi học trung học, tôi tiếp tục học về kinh doanh, nhất là qua chương trình DECA. Tôi rất cảm ơn có học bổng này. Học bổng này sẽ giúp tôi về học hành và cũng cho tôi cơ hội giúp những doanh nghiệp chủ là người Á Châu và tôi muốn đóng góp cho cộng đồng.”

Cô Kim Phạm là một trong 10 sinh viên được $2,500 học bổng của Phát Triển Kinh Doanh và Kinh Tế. Cô Kim theo học khoa Kinh Doanh năm thứ 4, chuyên về marketing và sáng tạo kinh doanh.

“Bố mẹ tôi có dịch vụ làm ăn, RC Catering tại Kent, cho nên tôi luôn lớn lên mang đầu óc kinh doanh. Tôi luôn giúp bố mẹ gia đình làm ăn và tại Costco cũng như nhà phụ ở nhà tôi! Tôi cũng thích trình bày trước đám đông và dẫn đạo những học sinh YEOC, nơi có nhiều học sinh YEOC người Việt, và tôi thường xuyên nói chuyện chia sẻ ý kiến với bậc phụ huynh người Việt về kinh nghiệm học hành của tôi.”

Mimi Nguyễn (hình của Paul Gibson)

Kim Pham (hình của Paul Gibson)

About Author

Staff

Staff

Related Articles