NW Vietnamese News

Lạc quyên thực phẩm giúp người nghèo khó

December 07
02:08 2010

Hưởng ứng công tác Food Drive của Tết in Seattle: Hội Sinh viên Đại học Seattle-University tiếp tay “lạc quyên thức ăn cho người nghèo”, chung hưởng Mùa Lễ năm 2010. Hội Sinh viên Đại học Seattle giúp bằng cách tăng một số thùng mì gói cùng tiền mặt. Hội Sinh viên ĐH Seattle University nhắm khuyến khích sự hiểu biết về đa văn hóa và về văn hóa Việt Nam. Nhóm sinh viên đã củng cố và xây dựng mối quan hệ với cộng đồng Việt Nam, cộng đồng ĐH Seattle cùng cộng đồng địa phương. Chủ tịch hội sinh viên là anh Bùi Tin nói, “Hội sinh viên ĐH Seattle University ước mong tạo được mối liên kết giữa giới trẻ và cộng đồng Việt Nam. Chúng tôi có mục đích cùng nhau phục vụ cộng đồng và xây dựng thế hệ gánh vác cho ngày mai.” Trong ảnh từ trái: Vanessa Nguyen, Patrick Fernandez, Aline Nguyen, Leigton Bareng, Ngoc Doan, Tam-Anh Dinh, Thao Tuong Nguyen, Stephanie Cao, Tammy Nguyen, Nien Hoang, Tiffany Pham, Tiffany Hang, Khuyen Tran, Brian Teodoro, Jennifer Nguyen, Tin Bui, Ashley Nguyen, Andrew Tran, Ly Nguyen. ( Hình Leighton Bareng)

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles