NW Vietnamese News

Miss Vietnam Washington 2011

December 17
05:22 2010

Hoa Hậu Việt Nam Tiểu Bang Washington tổ chức thành công buổi thu diễn công phu ngoạn mục thu được khoảng $13,000 dollars do bảo trợ, mạnh thường quân và sự cổ động mạnh mẽ trong cộng đồng có nhiều khách mua vé tham dự. Chủ tịch Hội Hoa Hậu và Trưởng Ban Tổ Chức là cô Thúy Hằng.

Trysteen Tran, u? vin MVWA cho r?ng: “ Hội Hoa Hậu Việt Nam-WA r?t tri n v xin c?m on cc tình nguy?n vin v ngu?i tham gia d c? g?ng r?t nhi?u dĩng gĩp cho chuong trình g?n nhu hồn h?o. Vi?c ny d ko di m?y thng th?c hi?n k? ho?ch, duy?t xt l?i cc chi ti?t, di?n trình. Sau m?y vịng thi tuy?n tranh ti, gi?i dp nh?ng cu h?i nh?m m?c dích cc thí sinh ph?i suy nghi nhi?u, thì nh?ng ngu?i th?ng r?t x?ng dng do?t nh?ng gi?i ny.”

Ảnh trên gồm có Hoa Hậu/Miss Vietnam WA Velinda Vũ, Á Hậu 1: Lan Trần, Á Hậu 2: Selena Nguyễn, Hoa Hậu Thương Mại (Miss Commerce) Hân Nguyễn và Hoa Hậu Thân Thiện: Mỹ Anh Nguyễn.

Photo by Bao Don Pham/NVTB/News- www.donaldpham.com

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles