NW Vietnamese News

Hình ảnh Cờ Vàng VNCH tung bay tươi đẹp và các mầu áo Quân Binh Chủng tăng phần trang trọng Lễ Chào Cờ đầu Xuân

February 08
04:02 2011

Các anh Mai Hoàng Tổng, Trần Duyên (Hội Cựu SVSQ Võ Bị QG) và chủ tịch Hội HO Seattle Văn Sáng đã có mặt từ sớm trong buổi Lễ Thượng kỳ đầu năm tại khu Phước Lộc Thọ. Đây là thành công của Ban Tổ Chức vì là lần đầu tiên khu phố thương mại này tổ chức treo Cờ Vàng VNCH, và nghi thức Thượng Kỳ và Chào Quốc Kỳ VNCH đầu năm. Hai anh Văn Sáng và MC Linh Vũ đã điều khiển trang trọng nghi thức truyền thốngngười Việt hồi tưởng lại Hồn Thiêng Sông Núi (Hình : NVTB News)

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles