NW Vietnamese News

Hình ảnh tươi đẹp Rước Cờ đầu năm thu hút báo chí Mỹ tại Tacoma

February 08
04:01 2011

Anh Khánh Vũ (phải) Chủ tịch TẾT in Seattle có mặt trong không khí chen chúc của đông đảo đồng hương xa gần tham gia sinh hoạt mừng Xuân. Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng (giữa) thay mặt cho tổ chức BPSOS giúp người tị nạn Cồn Dầu, Tiến Sĩ Thắng đã được mời phát biểu trước đồng hương tại Seattle và Hội Tết Việt Nam tại Portland (Oregon Convention Center và người ngoại quốc biết đến tinh thần tương trợ cứu giúp người Việt tị nạn từ Cồn Dầu. Bên cạnh là Lệ Vinh và chị Nhung N&B Auto thường ủng hộ tổ chức BPSOS trước đây..

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles