NW Vietnamese News

Khu vực sắp có chợ Othello

February 22
04:58 2011

Khu chợ Othello (tìm thấy qua địa chỉ Internet là publicmarket.org) sẽ mở cửa quanh năm với các cửa hàng trong nhà (public Market) cũng như chợ ngoài trời để bán hàng của nhiều nền văn hóa các sắc dân khác nhau trong vùng. Hiện nay tổ chức đang kêu gọi tìm các bạn hàng, doanh gia, tổ chức, tiểu thương gia đình trong khắp vùng muốn bán, hoặc giới thiệu sản phẩm và dịch vụ có tính cách đa văn hóa, phù hợp với chủ trương chính của ngôi chợ “Public Market” sắp khai trương.

Tổ chức bất vụ lợi “Public Market” của chúng tôi, El Mercado, PC, đang hợp tác với thành phố Seattle và một số tổ chức công tư và cộng đồng ở khu vực qua đường Rainier (Valley) Ave để tạo thành một trung tâm thương mại và văn hóa thật độc đáo, tọa lạc tại một trong những khu phố phát triển nhanh chóng nhất của Seattle trong thời gian gần đây.

Nếu quý vị muốn mở cửa hàng tại khu chợ “Public Market Othello”,  liên lạc với bà Veronica Abraham số (206) 458-0208. Xin ghé xem www.publicmarket.org.

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles