NW Vietnamese News

Liên Đoàn Quan Tâm đến dự luật Racial Profiling Opposes Gang Bill (HB 1126) Đạo Luật Đối Phó với Băng Đảng

February 22
04:57 2011

Một Liên Đoàn tập trung khoảng 23 nhóm các cộng đồng sắc dân và một số tổ chức quan tâm về vấn đề kỷ thị sắc tộc đang năn nỉ nghị viên đừng đậu Dự luật 1126 về nhóm gang (những nhóm có hành động phạm pháp). 23 tổ chức này đã ký kháng thư nói rằng dự luật này có thể sẽ càng khuyến khích nạn kỳ thị hơn trước và dễ đưa đẩy cho thanh thiếu niên bị gửi vào nhà tù.

Dự luật HB 1126 để cho quyền cảnh sát ban hành giấy gọi là ‘injunctions’ kết luận đối với người mà họ gọi là thành viên gang. Nhưng khi bị  kết luận qua giấy injunction đó có khi, các người bị tình nghi đó, cũng có thể là chưa bao giờ có tội phạm. Nhưng một khi mà thanh thiếu niên mà đã bị injunction này một khi trong tương lai bị bắt, thì họ sẽ bị xem như là đã vi phạm “tiền án” injunction và sẽ bị đưa vào nhà tù, cùng với những nhà tù mà ở đó dài lâu hay xem như đã mắc tội phạm nhiều rồi.

Dự luật này sẽ tăng thêm gánh nặng về ngân sách thêm nặn nề cho tiểu bang: “Chi phí về xử án tại toà sẽ không ít và chi phí sẽ tăng nhiều theo thời gian ở tù, tăng têm sự phụ thuộc vào các dịch vụ công cộng, và lại giảm bớt đi sự ổn định của cộng đồng”.

Liên đoàn “Giảm bớt Kỳ thị với các sắc tộc” đã gửi đơn xin với Tổng Trưởng Tư Pháp TB Wahington, Rob McKenna và một số dân cử tập trung về ngăn ngừa từ trước, chứ không phải là kỳ thị sắc tộc trước. Liên đoàn cũng đưa ra 10 lời khuyên để hy vọng tạo được hiệu quả hơn, thay vì nếu không muốn “xô đẩy” thanh thiếu niên gia nhập vào nhóm gang.

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles