NW Vietnamese News

Chợ trời của người các sắc dân vùng Rainier

May 27
02:31 2011
Chợ trời M.L. King là một sáng kiến từ vài năm qua nhằm tạo sinh hoạt thương mại hàng tuần. Người gốc Việt chiếm tỉ lệ cao trong khu  phố thương mại và gia cư này. Chính vậy vào ngày 2 tháng Sáu năm nay, Phòng Thương Mại Rainier of Commerce với sự có mặt của Thị Trưởng McGinn và một số dân cử sẽ trao giải cho một số đóng góp của cá nhân và tổ chức cho sự phát triển khu phố Rainier South Seattle, nơi có đông cơ sở thương mại và gia cư người gốc Việt, như lời cám ơn về nỗ lực góp phần phát triển đặc biệt là người Mỹ gốc Việt. (Hình: NVTB/News)
Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles