NW Vietnamese News

Đoàn kết đấu tranh chống ngoại xâm

June 24
02:59 2011

Nhân ngày Lễ Kỷ Niệm QLVNCH 19-6, nhiều nơi đã tổ chức long trọng với đông đảo đồng hương, cựu quân nhân trong màu cờ sắc áo của QLVNCH, ôn lại những lý tưởng hào hùng bảo vệ cho nền tự do dân chủ của người dân Việt Nam. Đồng hương từ Tacoma, Olympia đã tập trung đi xe bus của ban tổ chức cùng về biểu tình quy mô phản đối Trung Cộng qua Phố Quốc Tế và Little SàiGòn, sát cạnh ngay khu phố Tàu (ảnh phải).

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles