NW Vietnamese News

Đông đảo đồng hương VN tại California đã tiếp tục một cuộc biểu tình trưa thứ Sáu

June 13
23:53 2011

Đông đảo đồng hương VN tại California đã tiếp tục một cuộc biểu tình trưa thứ Sáu 10-6-2011 vừa qua trước Tòa TLS Trung Cộng tại San Francisco để tiếp sức cho các cuộc biểu tình trong nước.

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles