NW Vietnamese News

Lớp hướng dẫn về doanh nghiệp góp phần phục vụ cộng đồng gốc Việt tại Seattle

June 30
23:42 2011

Vào ngày 20 tháng 7, the Washington Community Alliance for Self-Help (C.A.S.H.) sẽ có lớp học hướng dẫn về doanh ngiệp góp phần phục vụ cộng đồng người gốc Việt tại Seattle. Các lớp hướng dẫn này sẽ cung cấp hướng dẫn một số khái niệm quan trọng đề xướng cho cách thức khởi sự một doanh nghiệp và tiến hành doanh nghiệp tiểu thương này, tập trung vào vai trò của doanh nghiệp nhỏ, tin tưởng vào những khái niệm thương mại, trù liệu lợi tức có thể gặt hái và phát triển kế hoạch kinh doanh.

Washington C.A.S.H. là một tổ chức bất vụ lợi có mục đích là giúp cộng đồng những người muốn làm thương mại có khả năng tài chánh thành công được trong vai trò làm chủ tiểu thương nghiệp. Phần lớn người tham gia, thuộc giới lợi tức thấp mong muốn khởi sự làm ăn mở cửa tiệm hoặc điều chỉnh lại cách làm ăn của mình để trở thành thu lợi phát đạt hơn.

Người hướng dẫn các khóa này là anh Quang Nguyễn, từng làm việc với các tiểu thương gốc Việt trong một thập niên qua. Anh từng là giám đốc điều hành của tổ chức Vietnamese American Economic Development Association (VAEDA) và là sáng lập viên phòng thương mại Washington Vietnamese American Chamber of Commerce (WAVA Chamber). Những kinh nghiệm rộng lớn với các doanh nghiệp nhỏ sẽ cống hiến những sáng suốt cần thiết cho các người muốn mở tiệm làm ăn tương lai.

Các lớp học sẽ có từ thứ Hai đến thứ Tư từ 6 p.m.đến 9 p.m., từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8. Khóa hướng dẫn sẽ giảng bằng Anh ngữ, tuy nhiên giảng viên là người gốc Việt và các tài liệu được cung cấp soạn viết bằng tiếng Việt. Những ai cảm thấy thích hợp và cần theo học có thể liên lạc với Quang tại (206) 799-4804, hoặc qua email: Quang@washingtoncash.org.

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles