NW Vietnamese News

Mở ra lộ trình mới…

June 10
02:31 2011

Tổng Trưởng Tư Pháp Rob McKenna, ứng cử viên sáng giá nhất vào chức vụ Thống đốc Tiểu Bang Washington đã thành công trong buổi lễ công bố việc ra tranh cử chức Thống Đốc TB Washington vào năm 2012 (ảnh trái). Với chủ đề ứng cử “Lộ Trình Mới”, ông McKenna đã nhấn mạnh tới 3 ưu tư hàng đầu: Tạo thêm công ăn việc làm, củng cố ngân sách và giáo dục và cải tổ hệ thống công quyền tiểu bang, tăng thêm hiệu quả và giảm bớt phí phạm. Một trong những dẫn chứng về phát triển kinh tế là “chúng ta phải đào tạo kịp chuyên viên bổ sung cho 19,000 chuyên viên (engineer) Boeing sẽ về hưu trước năm 2015, cũng như làm thế nào phát triển và giữ chân các đại công ty như Microsoft, Starbucks, Boeing… tăng việc làm.

More photos: http://donaldpham.com

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles