NW Vietnamese News

NAAAP Seattle: Hội thảo tại Microsoft: Invest In Yourself

June 07
02:34 2011

Cô Aimée Đỗ, nhân viên ở cấp lãnh đạo điều hành thuộc công ty Boeing có mặt trong buổi hội thảo “Invest In Yourself” của chuyên gia gốc Á toàn quốc, được tổ chức tại Microsoft Conference Center. Cô Aimée Đỗ dịp này đã nói lên vai trò đóng góp kỹ thuật thời đại hiện nay, qua kinh nghiệm của mình với công ty Boeing. Hiện nay công ty Boeing vẫn đang tiếp tục tuyển thêm hàng ngàn nhân viên nhiều đợt, với mức tuyển dụng cao nhất của tiểu bang Washington trong hàng loạt hợp đồng năm nay. (Photo: www.DonaldPham.com (NVTB/News)

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles