NW Vietnamese News

Seattle: Kỷ niệm Ngày Quân Lực 19-6, tuần hành chống Trung Cộng xâm lấn lãnh thổ Việt Nam

June 21
06:49 2011

Đông đảo đồng hương sau khi dự Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19-6 tại trường Bailey Gatzert, đã tiến ra đường lộ tham dự cuộc tuần hành trên lộ trình đường Yesler, đường 12th Ave giữa International District và Little Sài Gòn đi trên chính giữa đường Jackson và đường 14th để trở về địa điểm xuất phát kéo dài khoảng 60 phút. Ảnh trên: Những đồng hương tham dự đã gây sự chú ý với người địa phương qua các văn kiện và banner bằng Anh ngữ nhằm phản đối tham vọng bành trướng của Trung Cộng, Với cờ Hoa Kỳ, cờ VNCH. Ảnh phải, dưới: Hình ảnh đoàn tuần hành cầm các biểu ngữ trong trật tự và khí thế chống Trung Cộng bành trướng và đả đảo CSVN hèn nhát dâng đất cho ngoại bang. Xem phóng sự truyền hình www.NVNorthwest.com (Hình: NVTB/News www.donalpham.com)

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles