NW Vietnamese News

Tổ chức InterIm CDA giúp đỡ phục vụ các công tác cộng đồng trong khu Little Sài Gòn

June 21
06:48 2011

Tổ chức bất vụ lợi và phát triển cộng đồng tên là InterIm CDA đã thu được $77,000 từ buổi gây quỹ vào ngày 11 tháng 6, 2011 vừa qua tại khách sạn Westin, Seattle. InterIm chuyên chú về làm công tác cộng đồng cho khu Quốc Tế cùng với việc phục vụ người gốc Á ở vùng Puget Sound. Hình trên: Bà Doris W. Koo nhận giải thưởng đầu tiên về Lãnh đạo về Sustainability từ “Bác” Bob Santos, một lãnh đạo trong cộng đồng Á Châu địa phương. Tổ chức InterIm đã từng giúp cộng đồng người Việt ở khu phố Little Saigon rất nhiều bằng cách trồng hàng cây hoa đào trên đường Jackson, trang trí và trưng bày cờ VNCH khi thích ứng, và phục hồi việc đặt các bảng “Welcome to Little Saigon” và đang tiến hành thay bảng mới. Hiện giờ, InterIm đang làm việc với nhóm “Friends of Little Saigon” và Hội Thương Mại Mỹ gốc Việt WABA để có thêm sư ïhỗ trợ từ thành phố và Yesler Terrace Development cho cộng đồng Little Saigon. (Hình: InterIm cung cấp).

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles