NW Vietnamese News

Quyết tâm thăng tiến cộng đồng

July 08
04:18 2011

Đông đảo các tài năng trẻ gốc Việt, những người đang tạo uy tín phục vụ quần chúng đã về Đại Hội tại Washington DC trong tuần lễ Độc Lập năm nay. Ảnh trên, 6 tham dự viên đến từ Seattle về tham dự đại hội. Từ phải qua: Verlinda Vũ, Tín Bùi, Dr. Nguyen Thang, Jeffersey Vũ, Anthony Nguyễn và Bảo-Trâm Đỗ.(ảnh: BPSOS). Xem tin trang 4.

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles