NW Vietnamese News

Sớm nhất đến tháng 8-2011 mới có thu lệ phí qua cầu 520

July 14
17:44 2011

SEATTLE (NVTB).- Việc thu lệ phí qua cầu 520 chỉ có thể sẽ thực hiện được sớm nhất là tháng 8 tới vì công ty bộ giao thông đã thuê chưa hoàn tất việc làm.

Bộ trưởng Giao Thông Tiểu Bang WA, Paula Hammond nói rằng kế hoạch này, có lẽ sẽ chỉ bắt đầu được vào mùa Thu hay Đông.

Bộ trưởng Hammond nói khi họ bắt đầu thử xem hệ thống lệ phí qua cầu, họ phát hiện kế hoạch này có trở ngại cho nên họ phải chịu phạt tiền. Họ không muốn khởi sự hệ thống thu lệ phí cho đến khi những vấn đề trục trặc như thế này đã sửa và điều chỉnh!. Bộ Giao Thông không muốn khởi sự khi vấn đề với kế toán còn trục trặc.

Vào tháng 6, ông phó bộ trưởng David Dye đã đi trực tiếp nói chuyện với công ty phụ trách thâu lệ phí qua cầu gọi là Electronic Transaction Consultants (ETC), sau hai tháng qua thì vẫn không khởi đầu như WSDOT đã quảng cáo từ giữa tháng vừa qua.

Họ nói với ETC là phải dồn cho cầu 520 là ưu tiên.

Vào ngày 9 tháng 7, WSDOT muốn bắt đầu phạt công ty ETC khoản tiền là $300,000 cho mỗi tuần, nhưng kế hoạch phạt này được hoãn lại chờ được thương lượng. Theo lời Janet Matkin của WSDOT ưu tiên hàng đầu hiện nay là sớm thực hiện thu được lệ phí này.

Công ty ETC đã chịu trả tiền phạt lên tới $2 triệu rồi. Dù vậy nếu mỗi tuần hệ thống thu lệ phí bị trì hoãn (chậm trễ), thì nhà nước mất tiềm năng thu nhập lên tới $1 triệu.

Tiền thu nhập lệ phí này sẽ giúp trả $1.1 tỷ đôla bằng tiền nợ xây dựng cho cầu 520 mới, qua một phần của $4.65 tỷ đôla tổng cộng để thay 6 lane giữa I-5 và 405. Dựa vào tiền thuế xăng và tiền bảo trợ của Liên Bang cho cầu 520, thì dự án vẫn còn thiếu hụt $2 tỷ đôla.

Phần xây dựng cầu nổi (cầu float) dự trù sẽ hoàn tắt vào cuối năm 2014.

Nếu cần tìm hiểu thêm, quý vị làm ơn gọi tổ chức Bộ Giao Thông TB/WA (WSDOT) trực tiếp: 1-866-936-8246 và bấm số 3 để nói chuyện biết thêm chi tiết bằng tiếng Việt.

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles