NW Vietnamese News

Bảng Little SàiGòn

August 23
02:09 2011

Bảng Little SàiGòn đã có từ trên 10 năm trước đây do CĐNVQG TB Washington vận động từ trên 10 năm qua, gần đây đã bị gỡ mất. Tấm bảng hướng dẫn vào khu phố Little SàiGòn này sắp được Ủy Ban Neiborhood Seattle dựng lại, như lời loan báo của anh Tâm Nguyễn thông báo rộng rãi qua email. (Photo: NVTB News).

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles