NW Vietnamese News

Cử tri gốc Việt sẽ có tiếng nói trong đơn vị thứ 10 của TB Washington

August 16
00:48 2011

SEATTLE (NVTB).- Diễn đàn thiết kế nhằm thu thập ý kiến công chúng về tái phân định với tỷ lệ dân số rất cao của người thiểu số nói chung và cử tri người gốc Việt nói riêng.

Sự tham gia trong sinh hoạt dòng chính, với tỷ lệ người thiểu số ở tỷ lệ cao nhất trong tiểu bang Washington là một trong những sự kiện nổi bật khắp toàn quốc không bao giờ có được như thế. Diễn đàn này cũng đã thu hút sự tập hợp của hầu hết dân tộc đa dạng có người đến tham dự, nhiều người trong số họ đã chia sẻ quan điểm của mình về đề nghị của một khu đại biểu dân cử Liên bang có đa số dân tộc thiểu số của Quốc Hội Liên Bang. Đề tài này đã thu hút được sự chú ý nhất trong tất cả các diễn đàn công cộng. Ban đầu, Ủy Ban Washington Tái Phân Định Khu Vực Bầu Cử Liên Bang (WSRC) chỉ dự trù nhóm họp với 17 diễn đàn công cộng để lắng nghe ý kiến của công chúng như thế nào nhà nước cần được phân chia thành huyện, quận, quốc hội và lập pháp. Tháng trước, sau khi công khai bày tỏ mong muốn tổ chức một diễn đàn ở phía Nam Seattle, trong đó có một trong các khu vực zip code quy tụ đa sắc tộc đa dạng cao nhất trên toàn quốc, đó chính là 98118 (vùng Rainier và Phước Lộc Thọ). Tổ chức WSRC đồng ý tổ chức thêm một diễn đàn ngoài tổ chức vào ngày 09 tháng 8 vừa qua.

Tại diễn đàn lần thứ 18 này, Ủy Ban WSRC ghi nhận đã có trên 165 người quy tụ đông đảo tại New Holly Gathering Hall ở vùng phía Nam Seattle, được coi là một trong các mã zip code có sắc tộc đa dạng nhiều nhất tại Hoa Kỳ. Theo Ủy Ban WSRC, hầu hết các diễn đàn trước đây trung bình chỉ thu hút khoảng 40-65 người tham dự.

“Tôi đã rất ấn tượng với đám đông người tham dự, có tổ chức và tràn đầy năng lực và tích cực như vậy!”, Bonnie Bunning, Giám đốc điều hành của WSRC phát biểu cảm tưởng. “Có một số ý kiến rất chu đáo về những gì tạo thành ý nghĩa là một người công dân Mỹ mới và tái phân định những gì có nghĩa là cho họ, đặc biệt là đối với những người đến từ các nước không có cùng một quá trình dân chủ.”

Thái Lĩnh, cư dân địa phương đến với diễn đàn để bày tỏ sự ủng hộ của đa số các sắc dân thiểu số trong các đơn vị bầu cử. Ông Lĩnh cho biết, ông đã tình nguyện thời giờ của mình để thu thập chữ ký từ nhiều người Mỹ gốc Việt đối với kiến nghị của tổ chức UFR. “Có một Đơn vị bầu cử cấp Liên Bang thứ 10 của Quốc Hội Hoa Kỳ sẽ có nghĩa là các dân biểu này được bầu bầu bởi đa số dân tộc thiểu số,” Thái Lĩnh nói. “Đó sẽ là điều công bằng và phải làm, ở cấp tiểu bang và liên bang. Có khả năng ảnh hưởng qua lá phiếu đối với các vị dân cử được bầu là người đại diện cho quyền lợi của chúng tôi có nghĩa là cho chúng tôi một vị trí trong sinh hoạt, mà cũng thật quan trọng trong phân bổ tài sản quyền lợi cho dân chúng. “

Sau cuộc điều tra dân số Census 2010 cho thấy Washington có dân số tăng lên gần 1 triệu người. Vì vậy Tiểu Bang Washington đã đạt được thêm một Dân Cử thứ Mười vào Quốc Hội Liên bang. Người sắc dân da màu cũng tăng 27% của dân số tiểu bang. Theo điều tra dân số, dân số gốc Tây Ban Nha của Washington nói riêng đã tăng 71% và dân số gốc Á đã tăng 50%. Các sắc dân thiểu số chiếm 35% vùng Quận King County và 52% trong vùng Yakima. Theo Tổ chức quyền nhập cư có tên OneAmerica, thì các cử tri gốc di dân mới nhập cư chiếm tới 7,5% của tổng số cử tri chính thức của tiểu bang Washington qua số lượng 231.755 cử tri đã đăng ký tham gia bầu cử.

Với các cộng đồng thiểu số ngày càng tăng, các nhóm ủng hộ bầu cử đòi hỏi sự việc tạo ra một “Đơn vị bầu cử có nhiều cử tri thuộc các dân tộc thiểu số như đơn vị tân lập mới (Đơn Vị 10).

Liên Minh UFR (Đoàn Kết Để Được Công Bằng Trong Quốc Hội) dẫn đầu nỗ lực để thúc đẩy Ủy Ban WSRC của Tiểu Bang cần thành lập dược một khu đại biểu dân cử Liên Bang là tiếng nói của đa số dân tộc thiểu số (Đơn Vị Dân Cử thứ 10) của Quốc Hội và họ đã gửi những dự án đề nghị mang tên “Unity Maps” phiên bản của những gì các sắc dân thiểu số trong đơn vị bầu cử thứ 10 WA trong quốc hội Hoa Kỳ, tạo thành bởi dân cư trong các thành phố phía Nam Seattle và phía Nam Quận Hạt King.

Liên minh bao gồm các nhà lãnh đạo và tổ chức phục vụ cộng đồng da màu trong khắp tiểu bang Washington bao gồm cả mạng Win-Win Network, Tổ chức OneAmerica (Thống nhất là Một HK), Latino Community Fung, Tổ chức Tacoma Black Collective, Tổ chức Asian Pacific Ameericans for Civic Empowerment và còn nhiều tổ chức tham gia khác nữa. Ngoài tổ chức quần chúng đến phát biểu ý của tổ chức họ còn chung nhau ra một bản thỉnh nguyện.

Nếu một khu đơn vị bầu cử khối đa số là người thiểu số, cũng là một sự kiện có biến cố dấu ấn của lịch sử lần sử đầu tiên tại tiểu bang Washington. “Đây là một cơ hội công dân tham gia cộng đồng”, ông Cherry Cayabyab, người điều hành chiến dịch tái phân định vùng đại biểu bầu cử UFR nói rằng “Chúng tôi đã có thể tạo ra các bản đồ dựa trên dữ liệu được tạo ra dưới hình thức kết quả điều tra thống kê dân số (Census). Đó là lý do tại sao nó rất quan trọng để điền vào mẫu điều tra dân số của họ. Và chắc chắn rằng những lá phiếu của họ được quan tâm công bằng.”

Liên minh UFR cũng ủng hộ cho một Đơn Vị Bầu Cử của Quốc Hội tại vùng Eastern Washington để được thay đổi (vẽ lại) để vùng Yakama và vùng các thành phố Trị-Cities, nơi định cư của người dân gốc Tây Ban Nha (Mễ), sẽ được quần tụ lại với nhau trong một Đơn Vị Đại Biểu của của Quốc Hội Liên Bang, tăng cường sức mạnh của lá phiếu người gốc Tây Ban Nha trong khu vực đó.

“Khu vực này là nơi không có sự bình đẳng là rõ ràng đã vi phạm phần 2 của Đạo Luật bầu cử liên bang năm 1965 (Voting Rights Act 1965). Cộng đồng gốc Latino là chia dân ra trong ba đơn vị bầu cử, lá phiếu của họ bị “pha loãng”, quyền bỏ phiếu của họ đang bị loãng nhạt “Cayabyab phát biểu. “Với đề nghị của chúng tôi để tạo ra sự này, nếu Ủy Ban Washington Tái Phân Định Khu Vực Bầu Cử Liên Bang (WSRC) không vẽ lại các đơn vị bầu Liên bang, sau đó sẽ có thể dẫn đến vụ kiện tụng từ ACLU.”

Ủy Ban Washington Tái Phân Định Khu Vực Bầu Cử Liên Bang (WSRC) từ chối bình luận về làm thế nào sau diễn đàn 18 này sẽ có ảnh hưởng quyết định của ủy ban về việc (phân bố) vẽ lại các đơn vị bầu cử Liên Bang bởi vì họ muốn duy trì sự mở rộng để lấy ý kiến quảng bá của công chúng, uỷ ban vẫn còn đón nhận ý kiến cho đến hết ngày 01 tháng 11-2011.

Ủy Ban Washington Tái Phân Định Khu Vực Bầu Cử Liên Bang (WSRC) này bao gồm hai ủy viên đại diện đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, cấp Thượng Nghị Sĩ và cấp Đảng Bộ Toàn Tiểu Bang và một thành viên không đảng phái. Mọi người công dân được có quyền nộp các bản đồ thay thế cho sự phân bố 10 đơn vị bầu cử cho đến hết ngày 15 tháng 8-2011.

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles