NW Vietnamese News

Grand Marshal 2011 của cuộc diễn hành truyền thống nhiều năm qua tại Seattle

August 23
02:13 2011

Tiến sĩ Julie Phạm Hoài Hương, Chủ Tịch MLKing Business Assoc và New America Media vùng Tây Bắc, được bầu là 1 trong số 40 người trẻ dưới 40 tuổi thành công nhất vùng Puged Sound-Tiểu bang Washington đã được chọn là nguyên soái (Grand Marshal) cho cuộc diễn hành hàng năm của các rổ chức Hoa Kỳ vùng So. Seattle trên đường Rainier Ave, sáng thứ Bảy 20 tháng 8 vừa qua (ảnh trên).

Được biết, cuộc diễn hành truyền thống của vùng South Seattle liên tục từ nhiều năm qua có sự tham gia của các tổ chức cựu quân nhân, gia đình HO trong quân phục diễn hành với mầu cờ VNCH. Cuộc diễn hành hàng năm diễn ra trên đường Rainier phát xuất từ đường 42nd Ave đến đường Alaska Seattle (ảnh dưới). Xem thêm hình trang 7 và www.NVnorthwest.com (Photos: Nelson Siu)

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles