NW Vietnamese News

Hình ảnh của buổi họp ghi nhận các ý kiến của dân chúng tại Seattle

August 16
00:51 2011

Hình ảnh của buổi họp ghi nhận các ý kiến của dân chúng tại Seattle, cho việc thành lập đơn vị tân lập bầu cử liên bang tổ chức tại Holly Gathering Hall vào thứ Ba tuần qua. Trong ảnh cho thấy nhiều sắc dân thiểu số và bao gồm cả người gốc Việt, The United for Fair Representation và OneAmerica góp ý và ủng hộ kế hoạch thành lập đơn vị Dân Cử Liên Bang bao gồm cả Auburn, White Center cho đến Kent, Tukwila và Newcastle. Xem phần Anh ngữ của New America Media trên Online www.NVnorthwest.com (Photo: OneAmerica).

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles