NW Vietnamese News

Người Việt sinh hoạt tại New Holly Gathering

August 30
02:44 2011

Hội trường mới trong khu vực gần Phước Lộc Thọ, nơi có thư viện và một số chương trình bảo trợ bởi Microsoft và ĐH South Seattle College. Ảnh trên, dưới và phải là quan khách và thân hữu tham dự buổi gây quỹ, thu được trên $40,000 với trên 124 khách tham dự. (Photo: www.donaldpham.com)

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles