NW Vietnamese News

Quỹ phát triển cộng đồng CDF muốn phục vụ vùng Rainier hữu hiệu

August 26
02:25 2011

Quỹ Phát Triển Thương Mại vùng Rainier Valley Seattle tổ chức buổi họp báo cáo công tác khai triển các kế hoạch của quỹ phát triển khu thương mại Rainier Valley, tiếp theo buổi họp từ tháng 4 trước đây. Buổi họp và tiếp tân lần thứ nhì này được tổ chức vào chiều thứ Năm 25-8-2011 tại Filippino Center trên đường M L King Way S Seattle với sự hiện diện của một số doanh gia và các nhà sinh hpoạt cộng đồng các sắc dân thiểu số cũng như Hiệp Hội Thương Mại MLK Business Assoc.

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles