NW Vietnamese News

Sinh hoạt ‘Night Out’ trong vùng Phước Lộc Thọ – M.L. King Seattle

August 05
00:32 2011

“Tôi yêu khu phố Phước Lộc Thọ-ML K này!” – đó là lời phát biểu, được nhấn mạnh lại của Thị Trưởng Seattle, ông Mike McGinn sau khi đáp chuyến xe bus vàng đến một số địa điểm trong thành phố phối hợp với các đội Cảnh Sát khu vực nhằm mang lại an toàn trong sinh hoạt các khu phố, điển hình như khu thương mại M.L. King.

Ảnh trái: Thị Trưởng McGinn tham dự cùng cộng đồng cư dân trong đêm “Night Out”, phát biểu ngay khi đặt chân đến khu PLT.

Ảnh trên: Cảnh sát cùng với 2 thiện nguyện viên Phan Rang và Thái Nhật Lĩnh là những tình nguyện viên tích cực với các Cảnh Sát gốc Á Seattle . (Hình: NVTB/News)

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles