NW Vietnamese News

Thêm một đơn vị Dân Biểu LB nơi có đông cử tri người Việt nhất

August 12
02:41 2011

SEATTLE (NVTB).- Một buổi họp thu thập ý kiến của dân chúng trong tiểu bang Washinton của Ủy Ban: Redistricting Commission vừa nhóm họp vào chiều thứ Ba 9-8 vừa qua trong phòng họp Holly Park được ghi nhận là đông đảo nhất trong các lần họp của Ủy Ban với 156 người tham dự và 40 người lên phát biểu.

“Cử tri gốc Á, trong đó người gốc Việt chiếm tỉ lệ khá cao, trong khu vực đơn vị 10, dự kiến có trên 50% dân số trong đơn vị này là cử tri gốc thiểu số sẽ bầu chọn Dân Biểu Liên Bang đại diện cho nguyện vọng của mình. Đơn vị dân cử số 10, chiếm diện tích trung bình, hiện nằm sát cạnh đơn vị 8, 3, và 4. Một phần lớn sẽ dựa trên vùng đất của đơn vị 8 trước đây (hiện Dân Biểu Liên Bang đơn vị này là DB Dave Reichert).

Đơn vị 10 tính từ Bắc xuống Nam, sẽ bao gồm các thành phố: NewCastle, East Renton Highlands, Fair woods, Bryn Mawr, White Center, Riverton, Tukwila, SeaTac, Kent, East Hill Meridian, Lakeland và Auburn. Dựa trên các thành phố này, quy tụ rất nhiều di dân gốc Á, đặc biệt là người gốc Việt.

Dĩ nhiên trong cộng đồng gốc Việt trong vùng chưa nghĩ tới chức vụ dân biểu Liên Bang, nhưng tỉ lệ phần trăm và sinh hoạt cộng đồng thương mại điển hình như khu Viet Hoa Renton, khu White Center của người di dân và tị nạn gốc Việt nay đã trở thành công dân HK, có thể tạo sức mạnh nếu đoàn kết và tham gia bầu phiếu.

Một số tham dự viên là cử tri gốc Việt cũng có mặt trong buổi họp. Trên bàn chủ tọa là 4 đại diện của Thượng và Hạ Viện lưỡng đảng DC và Cộng Hòa, và chủ tịch là một nhân vật không đảng phái đại diện Tổng Trưởng Tư Pháp.

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles