NW Vietnamese News

Tòa Tổng Giám Mục Seattle tổ chức Đại Hội Đức Mẹ La Vang tại vùng SW

August 02
00:45 2011

Lần đầu tiên một Đại Hội Thánh Mẫu La Vang được tổ chức long trọng tại Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức với sự điều hợp trực tiếp của Tòa Tổng Giám Mục Seattle. TGM J. Peter Sartain và cựu TGM Alex Brunett tham dự vào ngày bế mạc Chủ Nhật 31-8. GM Tri Bửu Thiên đến từ giáo phận Cần Thơ, Việt Nam cũng có mặt ngày khai mạc Đại hội (30-7). Xem News Clip Truyền Hình SBTN qua: www.NVnorthwest.com. (Photos: www.Donaldpham.com).

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles