NW Vietnamese News

Vai trò VNCH: chứng minh chủ quyền tại Hoàng Sa

August 09
02:34 2011

Cựu Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại (giữa), quyền chỉ huy trận Hoàng Sa: Trong vai trò chỉ huy cao cấp nhất (trực tiếp trong trận Hoàng Sa): Bày tỏ lời vinh danh 74 chiến sĩ VNCH hy sinh bảo vệ Hoàng Sa, đồng thời cũng nói về lời ngụy biện của CSVN về Công Hàm Phạm Văn Đồng và trách nhiệm Hoàng Sa là của VNCH. Điểm quan trọng nhất là VNCH can trường chống trả và “Giữ Chủ Quyền – Chứng minh chủ quyền – dù không “Bảo vệ được đảo Hoàng Sa, như lệnh trực tiếp từ TT Nguyễn Văn Thiệu trong ngày 19-1-1974. Ảnh chụp PĐĐ Hồ Văn Kỳ Thoại gặp gỡ thân hữu HQ/WA và các nhà báo và PV/SBTN chiều Chủ Nhật tại nhà hàng Jumbo, Seattle. (Ảnh: NVTB/SBTN).

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles