NW Vietnamese News

Lần đầu tiên WA có một đơn vị bầu cử Liên Bang mà người thiểu số chiếm đa số

September 16
00:49 2011

OLYMPIA, Washington.- Những người ủng hộ cho việc tăng thêm một đơn vị bầu cử Liên Bang quy tụ nhiều người dân gốc thiểu số trong vùng (sẽ chiếm khối đa số) đã có mặt trong buổi họp đặc biệt của Ủy ban tái phân vùng bầu cử Liên Bang – WA tại Olympia ngày thứ Ba 13-9 để chứng kiến việc phát hành bản đồ phân chia đơn vị bầu cử từ các đơn vị bầu cử Quốc hội và lập pháp.

Ba trong số bốn ủy viên bỏ phiếu –là Tim Ceis, TNS Slade Gordon và Tom Huff – đề xuất việc thành lập lịch sử của một đơn vị bầu cử mà người thiểu số là đa số trong đơn vị bầu cử đó. Ngoài ra còn có 4 ủy viên trong ủy ban phân vùng mới đã đề nghị rằng đa số người sắc dân thiểu số cư ngụ trong đơn vị bầu cử vùng Central WA và South King County. Ngoài ra hiện nay, không rõ ràng vùng nào ở Tacoma quy tụ nhiều người thuộc các dân tộc thiểu số.

“Chúng tôi đánh giá cao các ủy viên đã vẽ bản đồ phản ánh hàng trăm lời góp ý được đưa ra bởi cộng đồng da màu trên toàn tiểu bang. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ quá trình để đảm bảo rằng các bản đồ tái phân định cuối cùng được thông qua cơ quan lập pháp bao gồm một huyện đa số dân tộc thiểu số của Quốc hội trong South King County và đa số dân tộc thiểu số huyện lập pháp ở South King County, Yakima và Tacoma,“ như lời nhận xét của ông Tom Hilyard thuộc Tacoma Black Collective cũng là thành viên liên minh của United for Fair Representation.

“Chúng tôi đang lạc quan”, ông Cherry Cayabyab, của United for Fair Representation cho rằng: “đây là một điểm khởi đầu tốt đẹp cho Ủy Ban để làm việc với cộng đồng của chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục dựa theo các đề nghị qua quá trình này để hoàn thành trước ngày 1 tháng 1”.

Ủy ban tái phân định vùng bầu cử lắng nghe lời trình bày đóng góp chưa từng có trước đây từ cộng đồng da màu trong toàn tiểu bang về sự cần thiết thành lập được một đơn vị bầu cử mới để phản ánh sự tăng vọt về dân số của cộng đồng da màu trong thập kỷ qua. Tổ chức United for Fair Representation đã ghi nhận sự đóng góp của 500 người ủng hộ kế hoạch Map Unity qua tất cả 18 diễn đàn tái phân định vùng bầu cử Liên bang trong toàn tiểu bang.

Xin vui lòng tìm biết thêm thông tin tại www.fairrepresentationwa.org.

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles