NW Vietnamese News

San José: XFINITY / SBTN TV bảo trợ các sinh hoạt ca nhạcvới Y Phương

November 15
07:22 2011

Chương trình thính phòng với Nhật Hạ- Y Phương

nhân dịp ra mắt CD Thả Tình – Nhật Hạ được xem là thành công ấn tượng, qua sự bảo trợ của XFINITY (Truyền Hình SBTN/ 24hrs) hệ thống Comcast.

Nhiều thân hữu và đồng hương không những được thưởng thức một chương trình ca nhạc giá trị, mà còn được biết thêm về những đóng góp của Truyền Hình Việt ngữ 24 giờ có từ 8 năm qua tích cực phục vụ và là tiếng nói đáng tin cậy của cộng đồng. Y Phương trong năm 2011 đã được chọn là tiếng hát tiêu biểu đi cạnh XFINITY (Truyền Hình SBTN/ 24hrs) hệ thống Comcast cho các chương trình quảng bá trong năm.

Trên 50 đồng hương đã phải ra về vì không còn một chỗ trống, mỗi người đã đem về tờ Poster kỷ niệm và program do công ty bảo trợ thực hiện (ảnh phải: ca sĩ Nhật Hạ) Xem trang 5: Những sinh hoạt cộng đồng khắp nơi)

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles