NW Vietnamese News

Từ tháng 6 tới chính phủ hết được độc quyền rượu I-1183: cho doanh gia khai thác quyền bán rượu

November 11
03:36 2011

Với trên 60% số phiếu ủng hộ dự luật i-1183: Cho phép tư nhân khai thác và bán rượu, thay vì độc quyền của chính phủ qua các cửa tiệm “Liquor & Wine” không thu lợi và mang tính “hành chánh” “vương quốc” thất thu.

Kể từ tháng 6-2012 các tiệm “Liquor & Wine” sẽ đóng cửa, 900 nhân viên của cơ quan này sẽ nghỉ việc. Dự luật này do Costco ủng hộ mạnh nhất, cũng như báo Seattle Times và một số báo chí gốc thiểu số trong tiểu bang.

(photos: NVTB News)

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles