NW Vietnamese News

Kỳ vọng kết nối của giới già và trẻ chung sức trong cộng đồng Việt…”

December 14
03:20 2011

Á Hậu Bích Thủy đến với Người Việt Tây Bắc Silver Anniversary Gala để chúc mừng BS Nguyễn Xuân Dũng sau khi ông vừa nhận các bằng vinh danh từ Tổng Trưởng Tư Pháp Rob McKenna với một nụ cười trọn vẹn. Một trong số những chai rượu có in hình của người được nhận giải là do cụ Diệu Mỹ, Chùa Việt Nam gần tuổi bách tuế làm món quà tặng báo Người Việt Tây Bắc. Đây là một cơ hội kết nối, kỳ vọng vào sự trao phó ngọn đuốc trung thành với Ngọn Cờ Tự Do và Dân Chủ và phục vụ cộng đồng của mình cho thế hệ kế thừa.

(photo: Nguyễn Tấn Lai)

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles