NW Vietnamese News

Giúp có đất canh tác này mang ý nghĩa phục vụ quần chúng và cộng đồng

September 10
23:24 2012

đất canh tác này mang ý nghĩa phục vụ gây quỹ trong cộng đồng.

Một buổi họp mặt trao đổi sự hiểu biết về khu đất canh tác trồng cấy rau trái trên đất chính phủ cung cấp để kiếm thêm hoa lợi phụ trong khu vực 5513 S Cloverdale St., Seattle Seattle WA 98118 .

Việc có đất canh tác này mang ý nghĩa phục vụ quần chúng và cộng đồng trong thành phố Seattle. Sẽ được tổ chức từ 5 giờ 30 đến 7 giờ tối , do Neighborhood thành phố Seattle tổ chức có phục vụ ẩm thực giải lao miễn phí. Liên lạc Nhân :

253-241-7869 723-4666 hoặc Báo NVTB 206-723-4666

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles