NW Vietnamese News

Khu Học Chánh Highline mở các lớp mẫu giáo Việt-Anh

March 15
03:13 2013

Highline-Desmoines (NVTB).- Vào tháng 9/2013 sắp tới, tại trường White Center Heights Elementary sẽ khai giảng lớp kindergardens và lớp 1 vừa dạy bằng Việt ngữ lẫn Anh ngữ. Đây là đợt trường đầu tiên trường dậy bằng Việt ngữ có tại miền Tây Hoa Kỳ, cũng là một trong vài tiểu bang đầu tiên đã thử nghiệm phương thức song ngữ tại các lớp mẫu giáo, sẽ giảng dạy 50% cho mỗi ngôn ngữ.

Trường White Center Heights Elementary hiện không chỉ có mỗi chương trình này cho các lớp Việt Ngữ mà cùng lúc còn có lớp dành cho tiếng Tây Ban Nha. Một nửa tỷ lệ ghi danh dành cho học sinh là có nguồn gốc tiếng Mỹ là tiếng mẹ đẻ, và một nửa còn lại là cho ứng viên có nguồn gốc ngôn ngữ từ gốc di dân. Mỗi năm trường sẽ mở thêm lớp mới ở cấp cao hơn vào mỗi niên học mới khai giảng đầu mùa Thu. Dự kiến đến năm 2015 khu học chánh Highline sẽ có lớp 7 sẽ dạy bằng song ngữ. Giám đốc chương trình song ngữ (hiện bao gồm cả Việt ngữ), ông Bernard Koontz nói rằng: “Chương trình “Language and Cultural Art” rất mong được phát triển mạnh và sẽ quảng bá mạnh mẽ trong cộng đồng để các lớp học này đạt thành công hữu hiệu.” Xem tin Sinh Hoạt Cộng Đồng tuần này./

Nguồn (H P S)

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles