NW Vietnamese News

Tổ chức bầu cử mang tên Sno-King, Seattle đã có kết quả chính thức sau buổi kiểm phiếu

March 22
01:43 2013

Các thùng phiếu trong số 5 thùng phiếu từ các địa điểm tập trung đem về được đếm trên bàn và được kiểm soát bởi trưởng Ban Giám Sát Trần Việt Hải (hội chuyên gia). Những người được mời chứng kiến và kiểm soát BS Andy Chiêm (nhà bảo trợ và tích cực sinh hoạt cộng đồng), hiện diện trong số 20 người tình nguyện trong Ban Kiểm Soát 5 thùng phiếu”, công khai ai cũng có thể quan sát và tham gia tại văn phòng Hội Bạn Little SàiGòn tại 409 Maynard -Seattle. BS Andy Chiêm sau khi chứng kiến tường tận, đã ghi nhận sự thắng cử của liên danh Ngô Mỹ Linh-Lý Anh Kiệt với tỷ lệ khoảng 98% (trên 500 phiếu tín nhiệm)

Tuy vậy, một số ý kiến trong cộng đồng người Việt Seattle nhận định rằng: “Cuộc Bầu cử chỉ là tổ chức của người ủng hộ tham gia bằng phiếu đóng góp (bầu cử), hoặc tán thành chủ trương bằng lá phiếu sự việc dùng những chữ như Thẻ cử tri, hoặc lễ nhậm chức (take an appoinment hoặc là Immaculate) là không chính đáng nên tránh. Tổ chức bầu cử chỉ là sinh hoạt “mời gọi tự nguyện mà thôi, không mang tính bó buộc luật định trên mỗi công dân, thống hợp tổ chức hoặc đạt được ưu thế hơn các hội đoàn, tổ chức có phép hoạt động tương tự”. Chính vì vậy nhiều người vẫn gọi đùa là công tác “ăn cơm nhà vác ngà voi

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles