NW Vietnamese News

Public Health Seattle-King County và American Red Cross gặp gỡ cộng đồng về phòng ngừa Thiên Tai và Y Tế

June 12
01:49 2013

Đại diện cơ quan Public Health Seattle & King County và American Red Cross liên tiếp trong vài tuần lễ vừa qua đã quảng bá sâu rộng đến cộng cộng đồng cũng như tiếp cận giới truyền thông báo chí truyền hình gốc Việt nhằm tìm hiểu về những nhu cầu trị liệu y tế sức khoẻ.

Ngoài ra cùng đi trong nhóm tiếp xúc phục vụ cộng đồng là anh Lee Phúc Ly, phụ trách giảng huấn về chuẩn bị đối phó thiên tai từng đứng đại diện mời gọi mọi người đến với Hội Hồng Thập Tự để cùng hội thảo về việc phòng chống thảm họa thiên tai.

Buổi hội thảo gặp gỡ về phòng chống thiên tai được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy 8 tháng 6-2013 tại Hội Hồng Thập Tự số 1900 – 25th Ave S Seattle, WA 98144.

Cũng trong cuộc tiếp xúc với giới truyền thông và giao tiếp cộng đồng, đại diện các cơ quan đã có buổi gặp gỡ với anh Lee Phuc Ly, cùng với Tiến Sĩ Meredith Li-Vollmer chuyên gia về Risk Communication, và cô Robin Pfohman giám đốc chương trình Vulnerable Population Action Team (VPAT).

Trong buổi gặp gỡ đại diện các cơ quan đã tìm hiểu phương cách tiếp cận, phổ biến tin tức cập nhật và tin tức cấp bách… cần thiết trong tương lai, cũng như làm cách nào có thể chuyển đạt đến người gốc Việt những thông tin hữu ích về Y Tế và đối phó phòng ngừa khi có thiên tai..

Đây là một bước tiến đặc biệt cần thiết và phục vụ quần chúng, mà các cơ quan y tế, trợ giúp xã hội đã cùng thảo luận với giới am tường về thông tin , báo chí và Truyền Hình SBTN-TV và AAT-TV để phục vụ cộng đồng một cách hữu hiệu và nhanh chóng.

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles