NW Vietnamese News

Seattle: Bước tiến mới tốt đẹp nhờ Ethnic Media với các cơ quan chính phủ tại Quận King và Seattle

June 28
02:44 2013

Tập Hợp Ethnic Media với hàng trăm hội viên thuộc giới truyền thông, báo chí, truyền thanh truyền hình, với sự vận động chính và phối trí của Tiến sĩ Julie Phạm, cùng với sự góp công sức của Assunta Ng, David Cho (ATT-TV), Muhamud Yussuf (báo Runta) và nhiều sắc dân tại Seattle và phụ cận- trong Tiểu Bang Washington.

Cùng đồng hành với Tập Hợp Ethnic Media, còn có New America Media và SeaBeez cũng đóng vai trò vận động mạnh mẽ trong các kỳ bầu cử hoặc tranh đấu với chính quyền và truyền thông dòng chính cho quyền lợi thiểu số. Sinh hoạt này có báo Phương Đông, Truyền hình SBTN-TV, Báo NVTB. Hình trên: David Cho (AAT-TV) phải, và Bà Assunta Ng (Asian Weekly) trái, thành viên của Ethnic Media phát biểu tại Seattle City Hall.

Tổ chức Ethenic Media tại Seattle cùng với SeaBeez cũng do các nhà truyền thông thuộc New America Media như TS Julie Phạm, David Cho, Assunta Ng phối trí từ những năm qua với nhiều cơ quan truyền thông của sắc dân trong tiểu bang. Tổ chức Ethnic Media và New America Media với những buổi họp trong dòng chính để mang lại lợi ích cho mỗi cộng đồng thiểu số. Một buổi họp kế tiếp sẽ là 6 giờ chiều ngày 15 tháng 8, 2013 trong khu phố quốc tế Seattle (Cạnh Little Saigon)

Giới chức thuộc King County (Public Health): Hàng đầu là Dr. Medith Li-Vollmer, Communications Manager, James Apa, Mohamed Yussuf (Runta Publisher) một số viên chức quận King và thành phố Seattle, David Cho (AAT-TV) đại diện Ethnic Media ngồi hàng thứ nhì (Photo NVTB News)

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles