NW Vietnamese News

Học hỏi về kinh doanh Seattle trong 2 giờ miễn phí chỉ vài lần tại Filippino Center bằng tiếng Việt

July 04
01:40 2013

Vào tháng 7 2013, tại Filipino Community Center sẽ có 2 buổi hướng dẫn, học hỏi về kinh doanh, mỗi buổi kéo dài 2 giờ (bao gồm cả ẩm thực và gặp gỡ) tất cả đều miễn phí. Lịch trình là các ngày 9 tháng 7, 15 tháng 7. Các buổi hướng dẫn này do giảng viên James Dunn là một nhà huấn luyện về kinh doanh hướng dẫn.

Từ trái: giám đốc CDF, Wayne Lau, Phạm Đình Trọng WAVA, James Dunn, và Đặng Phú Thiệt. Các buổi hướng dẫn giúp cách mở tiệm, làm cho tiệm lớn mạnh. Đồng thời trong thời gian ngắn hướng dẫn chuyên môn tăng khách hàng, tiếp thị biết cách theo dõi sổ sách luật lệ với thành phố. Đây là chương trình trợ giúp của tiểu bang và liên bang nhằm gia tăng phát triển khu thương mại MLKing và phụ cận Seattle để bù đắp những tổn hại từ Sound Transit gây ra kéo dài từ 10 năm trước. Thành phố Seattle và chánh phủ Liên Bang có một khoản tiền kêu gọi doanh gia cùng góp sức củng cố khu thương mại làm thế nào có thể phát triển mời gọi các doanh gia về đây đầu tư hoặc tạo mãi ít nhất là bốn khu vực đất trống để xây cất cở sở tôn giáo, văn hóa, hoặc khu vực biểu tượng cho văn hóa của mình.

Trong khu phố M LKing này trước đây có những khu đất rộng, mà chủ đất lẫn chánh quyền thành phố rất muốn thu hút Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Seattle hoặc cơ sở Phật giáo phát triển tại đây.

Rất tiếc những mong muốn này không thành. Hiện Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo đã tạo mãi tại khu vực thành phố Tukwila, giáp ranh Renton và thành phố Kent -Tiểu Bang Washington. Chính vì vậy cơ quan Rainier Valley CDF rất muốn là gạch nối muốn kêu gọi các nha 2đầu tư các cơ sở văn hóa, tôn giáo cộng đồng có thể tạo mãi cơ sở trong vùng ML King sẽ có sự hỗ trợ đặc biệt từ ngân hàng cho vay lãi nhẹ cho tới chánh phủ…

Trong ảnh là một số tham dự viên có mặt trong buổi họp mặt “kick off” chương trình hôm 25-6-2013 tại Rainier BBQ. Liên lạc ghi danh: 206-722-5280 x 103 hoặc 206-723-4666.

Từ trái ông Wayne Lau (Giám đốc cơ quan tài trợ Rainier CDF), ông Phạm Đình Trọng VA, giảng viên James Dunn, và ông Đặng Phú Thiệt (Photo NVTB News).

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles