NW Vietnamese News

Jackson Vision Clinic (BS Lê Huy Hoàng) trên đường Rainier Ave. S.Seattle. ĐT: 206-322-6915

July 20
02:10 2013

Ảnh trên: BS Hoàng Lê Huy chụp chung với ban giám đốc và

nhân viên Jackson Vision Clinic tại văn phòng trên đường Rainier

Sau nhiều năm hoạt động trong vùng Little SàiGòn những năm qua, Bác sĩ Lê Huy Hoàng đã mở văn phòng mới tại 3324 Rainier Ave. S. Seattle WA 98144. 206-322-6915.

Có thể vì những khó khăn làm đường xe điện qua khu Little SàiGòn hiện nay. Trên đà phát triển, Jackson Vision Clinic tiếp tục phục vụ trong khu phố vùng Rainier Valley (trong phạm vi của Rainier CDF và Neighborhood Seattle) đang tích cực hỗ trợ cho khu thương mại của người các sắc dân được phát triển và tồn tại.

Sự hỗ trợ bao gồm giúp cho vay phát triển, giúp thực hiện website, quảng cáo, giới thiệu tạo mãi hoặc thuê. (www.NVNorthwestVietnameseNews)

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles