NW Vietnamese News

Cơ quan Tiện Ích Seattle (Seattle Public Utilities ) và Hội Chợ Water Festival trong vùng Rainier Beach.

August 16
05:03 2013

(Seattle) – Cơ quan Tiện Ích Seattle (Seattle Public Utilities ) chào đón mùa Hè với Hội Chợ Water Festival trong vùng Rainier Beach nhằm hướng dẫn quần chúng trong khu vực biết them về: Cơ quan Tiện Ích Seattle (Seattle Public Utilities ) với vai trò nỗ lực làm sạch nước và một vài công trình xây dựng nơi đây vào mùa Thu tới.

Cơ quan (Seattle Public Utilities ) tại khu đường 532Ave sẽ giúp ngăn chặn rác thải tuôn ra Hồ Lake Washington, thường xảy ra vào mùa mưa lớn. Dự án này sẽ ảnh hưởng trong vùng đường Mapes Walkway tại đường Henderson St và đường 52nd Ave S ( phía sau chợ Saar’s Marketplace, cũng gần với Công Viên: Beer Sheva Park.

Cơ quan Tiện Ích Seattle (Seattle Public Utilities ) thoạt đầu sẽ mở màn cho năm 2013 qua “Back2School Bash” vào thứ Bảy 10 tháng 8-2013, từ 12pm đến 4pm tại Beer Sheva Park.

Người tham dự sẽ chung vui với hang loạt sinh hoạt để giúp mọi người đón nhận mở mang kiến thức để bảo về nguồn nước song hồ tại đây, trong những tháng ngày tới khi các công trình xây cất và làm cách nào giữa an toàn trong thời đường Walkway gián đoạn lưu thông.Hiểu được rằng cộng đồng cư dân tại vùng Rainier Beach là cộng đồng đa sắc dân đông nhất tại Seattle

Cơ quan Tiện Ích Seattle (Seattle Public Utilities ) sắp đặt để tổ chức hội hè ngay tại đây đáp ứng nhu cầu của cư dân qua các nền văn hóa đa chủng. Các tài liệu tin tức xuyên qua các buổi sinh hoạt này bao gồm , tiếng Tây Ban Nha, Amharic, Somali, Tagalog, tiếng Việt, Trung Hoa, và Anh ngữ. Các đại diện ngôn ngữ của từng sắc dân nêu trên sẽ có mặt để giải thích các câu hỏi thắc mắc liên quan đến các dự án này…

Cộng đồng cư dân tại vùng Lake Washington Apartments, ảnh hưởng trực tiếp từ con đường Mapes Walkway cũng được mời tham dự đêm “Night Out” tổ chức vào chiều 30 tháng 8, từ 4:30pm đến 7:30pm. Các sinh hoạt này bao gồm cả các cuộc đi bộ tham quan tận các nơi sẽ đặt các công trình xây cất sắp đến, để hình dung ra sự thay đổi sắp tới , để biết con đường giao thông, đường đi bộ tạm thời. Để biết các chi tiết về các con đường 52nd Ave S, với công trình mang tên CSO Reduction Project, xin vào xem qua

www.seattle.gov/util/mapescreek.

# # #

Hơn thế nữa để có thể cung cấp nước cho trên 1.45 triệu thân chủ là cư dân thành phố Seattle, Cơ quan Tiện Ích Seattle (Seattle Public Utilities) đảm trách cung ứng những ống thoát nước rác, nước thải, những vật phế dụng rác, và có chuyên viên kỹ thuật bảo vệ an toàn sức khoẻ công cộng, bảo đảm bảo vệ những cấu trúc xây dựng bị tổn hại, bảo vệ, tu bổ không gian và môi trường trong vùng.

In addition to providing a reliable water supply to more than 1.45 million customers in the Seattle metropolitan area, Seattle Public Utilities (SPU) provides essential sewer, drainage, solid waste and engineering services that safeguard public health, maintain the City’s infrastructure and protect, conserve and enhance the region’s environmental resources.

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles