NW Vietnamese News

Lá phiếu của cử tri gốc Việt “có giá” trong mùa bầu cử

August 09
04:54 2013

Kết quả của cuộc “Bầu Cử Sơ Bộ” đêm 6 tháng 8 2013 cho thấy đương kim Thị Trưởng McGinn vẫn còn được ủng hộ với 28%, dù rằng cựu TNS Ed Murray dẫn đầu với trên 30% số phiếu (33,585 phiếu bầu). Trước đó, báo chí dòng chính và nhiều nhận định cho rằng có 70% cử tri không muốn bầu cho ông McGinn, chính vì vậy lá phiếu “quyết định” đã hướng về cộng đồng gốc Việt.

Các ứng cử viên như đương kim Thị Trưởng Bellevue: Conrad Lee, cô Shari Song, Thái Mỹ Linh, và Ed Murray, Bruce Harrell đều nhắm tới lá phiếu thiểu số.

Ba ứng cử viên còn lại, dẫn đầu là đương kim Nghị viên Bruce Harrell với trên 16% số phiếu. Đây là lúc quan trọng nhất, cả hai ứng cử viên đều vận động mạnh mẽ trong cộng đồng thiểu số và cộng đồng gốc Việt chiếm vai trò rất đáng kể. Ông Bruce Harrel chưa biết ông sẽ “endorse” ai, ngoại trừ ý kiến cho rằng cử tri Seattle muốn thay đổi thị trưởng mới. Theo thăm dò trên Seattle Times thì có 70% số cử tri Seattle muốn thay đổi Thị Trưởng mới.

Vào đêm 15 tháng 8 năm nay, là buổi Meet & Greet lần thứ Tư với khoảng 50 ứng cử viên, và vận động viên cho các dự luật tham gia với trên 30 tổ chức Báo Chí thiểu Số Ethnic Media xuyên qua Seabeez do Tiến Sĩ Julie Phạm là trưởng ban tổ chức.

Trong kỳ bầu cử 2008, Trang Báo Bình Luận Người Việt Tây Bắc lúc ấy “endorse” cho ông Constantine và ông McGinn./.

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles