NW Vietnamese News

Ghi danh mua bảo hiểm tại Trung tâm y tế gia đình Carolyn Downs

September 25
21:34 2013

Ảnh trên: Thống đốc TB Washington: Jay Inslee

Thống đốc Jay Inslee và Giám Đốc Quận Hạt King County, Dow Constantine sẽ tham dự buổi họp báo tại Trung tâm y tế gia đình Carolyn Downs; nhằm đánh dấu sự Khai Trương chiến dịch ghi danh mở rộng: Open Enrollment Washington Healthplanfinder

Vào ngày 01 tháng 10 bắt đầu ghi danh trong Exchange của Washington, Bảo Hiểm Healthplanfinder Washington sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2014.

Đánh dấu cho những bước tiến lịch sử này tại Quận Hạt và Tiểu Bang Washington trước những cải cách y tế…

Thống đốc Jay Inslee và King County điều hành Dow Constantine sẽ đến thăm Trung tâm y tế gia đình Downs Carolyn tại trung tâm Seattle để hỗ trợ những nỗ lực tiếp cận cộng đồng đó và đáp ứng sự ủng hộ của tiểu bang Washington vào kế hoạch bảo hiểm cho người dân nói chung. Đây là lần đầu tiên mở rộng co mọi người được ghi danh vào chương trình có chất lượng, với giá cả phải chăng từ kế hoạch bảo hiểm y tế được thực hiện bởi Đạo Luật “Chăm sóc sức khoẻ với Giá cả phải chăng”.

Hiện nay có đến gần 1 triệu dân cư trong tiểu bang Washington không có bảo hiểm sức khoẻ và y tế. Chiến dịch mới phác hoạ một niềm hy vọng “viễn ảnh” người dân sẽ có thể tìm thấy một kế hoạch phù hợp với hoàn cảnh tài chánh và điều kiện ngân sách của người dân.

Hơn 500 ngàn người dân trong số không có bảo hiểm kể trên dự liệu, ​​sẽ hội đủ điều kiện cho bảo hiểm chi phí thấp hoặc miễn phí..

Phòng khám bệnh Carolyn Downs (Trung tâm y tế gia đình) tại 2101 E. Yesler Way , Seattle, WA 98122 cũng bắt đầu ghi danh mọi người hưởng ứng chương trình này từ sáng ngày 1 tháng 10 và hy vọng những khách hàng đến ghi danh bảo hiểm này cũng sẽ gặp gỡ giới truyền thông.

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles